Pilířové tvárnice 250 x 250 x 330 mm

Betonové pilířové tvárnice PT 30/21 jsou určeny pro montáž sloupů či pilířů o půdorysném rozměru 250 x 250 mm
134,31 Kč s DPH
111,00 Kč bez DPH

Betonové pilířové tvárnice jsou shodných rozměrů jako komínové tvárnice s tím rozdílem, že použitým materiálem pro jejich výrobu je mezerovitý vibrolisovaný beton. Tyto tvárnice jsou určeny pro jednoduchou montáž nosných pilířů a sloupů o půdorysných rozměrech 250 x 250 mm bez použití bednění. Výška tvárnic je 330 mm.

Takto vytvořené sloupy a pilíře nahrazují klasické ŽB prvky, na jejichž montáž je nutná těžká mechanizace, tudíž je možné tyto montované pilíře a sloupy provádět u rekonstrukcí, vestaveb atd. Výhodou této montované konstrukce je i bezproblémové napojení svislé výztuže sloupu do vodorovných ztužujících věnců, případně rámů (například u halových objektů, tělocvičen atd.).

Jednotlivé tvárnice spojujeme při montáži v ložných spárách cementovou maltou. Následně vytvořený sloup vyarmujeme dle statického výpočtu a provedeme betonáž betonovou směsí předepsané pevnostní třídy. Betonáž doporučujeme provádět postupným zaléváním betonové směsi tak, aby nedošlo k jejímu rozmísení. Omítání takto vytvořeného sloupu či pilíře provádíme stejným způsobem jako omítání obvodového či vnitřního zdiva.

Tvárnice jsou určeny pro jednoduchou montáž nosných pilířů a sloupů o půdorysných rozměrech 250 x 250 mm bez použití bednění.

Specifikace produktů
Váha 33 kg